День 1 «МОТИВАЦІЯ ДО ЗАПОЧАТКУВАННЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ»

Години Зміст тренінгу
09.00 – 09.30
 • Реєстрація учасників; видача роздаткових матеріалів.
09.30 – 09.45
 • Привітання та вступне слово тренера; знайомство; інформування про тему, мету, завдання, зміст та кінцевий результат тренінгу; оголошення регламенту та правил роботи; визначення рівня поінформованості та очікування учасників.
09.45 – 11.00
 • «Бізнес» і «Підприємництво». Еволюція терміну «підприємець».
 • Як зміниться моє життя, якщо Я стану підприємцем
 • Формула успіху в бізнесі: особистість + ідея + ресурси = успішний бізнес
 • Особистість як основна складова формули успіху підприємця. Типологія підприємців.
 • Види мотивів людей. Чим керуюсь Я при виборі нового виду діяльності.
 • Критерії постановки та досягнення цілей.
 • Гроші – визначення поняття, функція грошей. Квадрант грошового потоку.
 • Джерела надходження грошей. Переваги та недоліки кожного з джерел.
 • Виявлення перешкод, що заважають фінансовій незалежності
11.00 – 11.20 Кава-пауза
09.30 – 09.45
 • Представлення досвіду успішного підприємця (зустріч з спеціально запрошеним гостем).
11.45 – 13.00
 • Психологічний профіль підприємця.
 • Психологічні якості підприємця.
 • Гендерні особливості ведення бізнесу.
 • Локус контролю: інтернальний, екстернальний.
 • «Я повинен – я хочу…». Мистецтво самомотивації.
 • Мотиваційні сили. Що наснажує і спонукає до роботи?
13.00 – 14.00 Обідня перерва
14.00 – 15.40
 • Управлінські функції підприємця.
 • Керівництво та лідерство, стилі керівництва.
 • Лідерські якості керівника – умова ефективного функціонування трудового колективу. Робота в команді.
 • Способи виховання особистих лідерських якостей.
 • Виявлення власних психологічних характеристик, та порівняння з профілем підприємця.
 • Методи розвитку психологічних характеристик, які необхідні для підприємницької діяльності.
 • Формування нової моделі поведінки з бажаними рисами характеру.
15.40 – 16.00 Кава-пауза
16.00 – 17.30
 • Управління власними комунікаціями.
 • Емоційний інтелект як необхідна умова ефективного лідерства.
 • Стилі вирішення конфліктів.
 • Персонал та партнери. Критерії відбору.
 • Делегування як спосіб розвитку персоналу.
 • Розробка індивідуального плану саморозвитку.
 • Перевірка рівня психологічної готовності до здійснення підприємницької діяльності
17.30 – 18.00
 • Підведення підсумків тренінгу; зворотний зв’язок; оцінка досягнення цілей тренінгу; анкетування учасників.

Географія навчальної програми

За підтримки:

Приєднуйся до нас на: