День 3 «ЯК ОРГАНІЗОВУВАТИ ВЛАСНУ СПРАВУ»

Години Зміст тренінгу
09.00 – 09.30
 • Реєстрація учасників.
09.30 – 09.45
 • Привітання та вступне слово тренера; знайомство; інформування про тему, мету, завдання, зміст та кінцевий результат тренінгу; оголошення регламенту та правил роботи; визначення рівня поінформованості та очікування учасників.
09.45 – 11.00
 • Учасники проекту (статус, ролі, особливості взаємодії, частки, інвестиційні внески та розподіл прибутку).
 • Формування команди для збору інформації та підготовки бізнес-плану.
 • Структура бізнес-плану (бюджету капіталовкладень).
 • Резюме проекту.
 • Опис бізнес-ідеї.
 • ЮРИДИЧНИЙ ПЛАН (юридичні особливості реалізації проекту).
 • SWOT-аналіз: основні поняття, параметри, ключові фактори.
 • Методологія (етапи) проведення SWOT-аналізу. Формування стратегічних напрямків
11.00 – 11.20 Кава-пауза
11.20 – 13.00
 • Маркетингове дослідження: роль, сутність, цілі.
 • Методи проведення маркетингових досліджень.
 • Напрямки маркетингових досліджень.
 • Алгоритм процесу маркетингових досліджень.
 • МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН (маркетингова стратегія компанії, кваліфікація персоналу, політика в сфері гарантій, методи вивчення реакції ринку, методи стимулювання продаж, особливості ціноутворення та цінова політика, план продаж, рекламна політика, маркетинговий бюджет).
13.00 – 14.00 Обідня перерва
14.00 – 15.40
 • ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН (організаційна структура, план персоналу, розподіл функцій, система контролю, бюджет персоналу).
 • КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН (структура робіт реалізації, організаційно-рольова структура, календарно-сітьовий графік, матриця відповідальності, визначення критичного шляху).
 • ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН (структура виробничих процесів, технології та устаткування, виробничі потужності та планові обсяги виробництва, особливості поставок сировини, транспорт та складування, управління запасами, система контролю за якістю, екологічна політика, бюджет капітальних інвестицій).
 • ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН (інвестиції в нерухомість, обладнання, технології, транспорт, на приведення операційної діяльності).
 • ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН (находження від продажів, постійні витрати, змінні витрати, амортизація, податки).
15.40 – 16.00 Кава-пауза
16.00 – 17.30
 • ФІНАНСОВИЙ ПЛАН: ставки фінансування, реінвестування, дисконтування, індекс інфляції, курси валют, тощо; принципи побудови фінансової моделі (структура моделі, розрахунковий крок, грошова одиниця, тощо); стратегія фінансування проекту (структура та умови фінансування); прогноз грошових потоків (Cash Flows); фінансові результати проекту.
 • Інтегральні показники та оцінка ефективності проекту.
 • Аналіз ризиків.
 • Розрахунки учасників
17.30 – 18.00
 • Підведення підсумків тренінгу; зворотний зв’язок; оцінка досягнення цілей тренінгу; анкетування учасників.

Географія навчальної програми

За підтримки:

Приєднуйся до нас на: