День 5 «ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Години Зміст тренінгу
09.00 – 09.30
 • Реєстрація учасників.
09.30 – 09.45
 • Привітання та вступне слово тренера; знайомство; інформування про тему, мету, завдання, зміст та кінцевий результат тренінгу; оголошення регламенту та правил роботи; визначення рівня поінформованості та очікування учасників.
09.45 – 11.00
 • Основи законодавчого регулювання підприємництва.
 • Види та критерії вибору організаційно-правової форми підприємницької діяльності.
 • Порядок реєстрації суб’єкта господарської діяльності.
 • Особливості та переваги фізичної особи-підприємця (приватного підприємця) як способу ведення бізнесу.
 • Необхідні юридичні документи для початку ведення господарської діяльності.
 • Відкриття рахунку та регулювання грошово-банківських операцій (зняття готівки, поповнення статутного капіталу).
 • Регулювання припинення та призупинення господарської діяльності.
 • Ліквідація суб’єкта господарювання.
 • Преференції держави для неповносправних у сфері започаткування та ведення власної справи.
11.00 – 11.20 Кава-пауза
11.20 – 13.00
 • Ліцензування та дозвільна діяльність.
 • Законодавство у сфері дозвільної системи та ліцензування.
 • Інституції, які забезпечують видачу дозвільних документів та здійснення ліцензування.
 • Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
 • Перелік дозвільних документів та погоджень, що видають органи державної влади та місцевого самоврядування.
 • Реєстрація торгової марки, авторського права, отримання патентів та інші особливості регулювання об’єктів інтелектуальної власності.
 • Дерегуляція бізнесу та впровадження електронного врядування. Перспективи та реалії.
13.00 – 14.00 Обідня перерва
14.00 – 15.40
 • Загальні засади оподаткування підприємницької діяльності в Україні.
 • Види податків, обов’язкових платежів та зборів.
 • Порядок нарахування та сплати податків, єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (практична вправа).
 • Особливості оподаткування фізичних осіб-підприємців.
 • Спрощена та загальна система оподаткування фізичних осіб-підприємців, переваги та недоліки.
 • Групи та відсоткові ставки сплати єдиного податку. Сплата та адміністрування ПДВ.
 • Визначення та облік доходу підприємця, обов’язковість застосування касових апаратів.
 • Бухгалтерський облік, податкова та фінансова звітність фізичних осіб-підприємців.
 • Поняття господарського договору та основи законодавчого регулювання договірної роботи.
 • Основні види господарських договорів: договір оренди (найму), позики, надання послуг, виконання робіт, поставки (купівлі-продажу), договори з комунальними підприємствами та установами. Істотні умови зазначених договорів.
15.40 – 16.00 Кава-пауза
16.00 – 17.00
 • Підбір персоналу. Вимоги до вакансії.
 • Нормативно-правове регулювання трудових відносин.
 • Гарантії та обмеження при прийнятті на роботу працівника.
 • Поняття та види трудового договору. Укладення трудового договору. Трудовий договір з надомниками, трудовий договір про роботу за сумісництвом, контракт як особлива форма трудового договору.
 • Порівняльна характеристика трудового договору та цивільно-правового договору.
 • Особливості регулювання трудових відносин фізичної особи-підприємця та найманих працівників.
 • Кадрове діловодство. Порядок та вимоги щодо звільнення працівників
17.00 – 17.30
 • Огляд елементів інфраструктури підтримки підприємництва.
 • Правила та процедури звернень в інстанції корисні для розвитку підприємництва.
 • Інформування про можливості ПРООН по підтримці цільової групи.
17.30 – 18.00
 • Підведення підсумків тренінгу; зворотний зв’язок; оцінка досягнення цілей тренінгу; анкетування учасників; заповнення учасниками відгуків участі у проекті; вручення сертифікатів.

Географія навчальної програми

За підтримки:

Приєднуйся до нас на: